بایگانی‌ماهانه: آوریل 2015

Study definition 0

Study definition

The Shahroud School Children Eye Cohort Study (SSCECS) is aimed to identify the causes of Visual disorders and refractive errors in children. The first phase of this study is performed in 2015 for primary...

0

معرفي

مطالعه هم گروهي چشم دانش آموزان شاهرود با هدف شناسايي علل اختلالات بينايي و عيوب انكساري در كودكان طراحي شده است. فاز اول اين مطالعه در سال تحصیلی 93-94 براي كودكان مقطع ابتدايي (پايه...