بایگانی‌ماهانه: می 2015

بازدید استادان

بازدید استادان

جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 10/2/94 از فعالیتهای اجرایی این مطالعه بازدید کردند. دکتر اکبر فتوحی (استاد اپیدمیولوژی) از زحمات کارشناسان و عوامل اجرایی تقدیر و روند انجام...