NAR_Con_CornMold_fullscreen_poster-800x490.jpg

آستیگماتیسم چیست؟

آستیگماتیسم یک نقص شایع و به طور کلی قابل درمان در انحنای چشم است که باعث تاری فاصله و دید نزدیک می شود.

آستیگمات زمانی رخ می دهد که سطح جلوی چشم (قرنیه) یا عدسی داخل چشم دارای انحنای نامتناسب باشد. به جای داشتن یک منحنی مانند یک توپ گرد، سطح آن تخم مرغی شکل است. این باعث تاری دید در تمام فواصل می شود.

آستیگماتیسم اغلب در بدو تولد وجود دارد و ممکن است همراه با نزدیک بینی یا دوربینی باشد. در صورت وجود این نقص، گزینه های درمانی لنزهای اصلاحی یا جراحی هستند.