نحوه همکاری پژوهشی در کوهورت چشم

تمامی پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی داخل و خارج کشور می توانند از داده‌های این مطالعه برای پژوهش‌های خود استفاده نمایند. رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و استفاده صحیح از داده‌ها الزامی است.
لطفا پس از تکمیل فرم مورد نظر از قسمت زیر، آن را برای ما به آدرس ایمیل oerc@shmu.ac.ir ارسال فرمایید.